Život ve Farnosti

Aktuality Historie

Aktuality

Adorační den

18.09.2020


Setkání rodičů - NÁBOŽENSTVÍ

01.09.2020

Prosíme rodiče, jejichž děti v letošním školním roce budou navštěvovat výuku náboženství, aby přišli na společné setkání s kněžími a katechety ve čtvrtek 10. září 2020 v 18 hod. do domu U sv. Martina v Holešově (Smetanovy sady).

Děkujeme!

 


Setkání rodičů a dětí 4. tříd

01.09.2020

Vážení rodiče,

protože se v letošním školním roce bude Vaše dítě připravovat na 1. svaté přijímání, prosím Vás o společné setkání ve středu 9. září po večerní mši svaté ve farním kostele. Přijďte prosím i se svými dětmi.

Těší se P. Jerzy a P. Jan


ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ

26.08.2020


Žehnání aktovek

24.08.2020