Pořad bohoslužeb v Holešově od 13. 9. do 20. 9. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 13. 9. do 20. 9. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

13.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu celé rodině

8.00

Za mládež z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za Josefa a Františku Gabrhelovy, sestru Kateřinu, r. Ševčíkovu a za Marii a Antonína Ševčíkovy
a rodinu Gabrhelovu

Po

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

18.00

Za + manžele Tomečkovy, živou a + rodinu

Út

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

6.30

Za + manžele Kopačkovy a duše v očistci

St

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

18.00

Za + Ludmilu Chytilovu, dceru Ludmilu
a jejich + manžele

Čt

17.9.

 

7.30

Na poděkování za dar zdraví s prosbou za úspěšné dokončení studia

17.30

Za kněze, kněžská a řeholní povolání a duchovní obrodu Moravy na přímluvu sv. Jana Sarkandera

18.9.

 

7.30

Na poděkování za dar života rodičům a Pánu Bohu a za duše v očistci

18.00

Na poděkování za ochranu a pomoc
s prosbou o dar zdraví a ochranu

So

19.9.

 

7.30

Za + Jindřišku Rozsypalovou a její maminku

Ne

20.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za Františka Sedlaříka z Bořenovic
a za živou a + rodinu

9.30

Za mládež a živé a + občany ze Žop

18.00

Za + kněze salesiána Antonína a duše v očistci

·           Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           Charita Holešov vyhlašuje v tomto týdnu humanitární sbírku šatstva, konanou tradičně U zahrádkářů na Dlažánkách. Podrobnější informace na plakátcích. 

·           Od zítřka začínáme vyučovat náboženství v domě U sv. Martina. V rozvrhu je změna pro 5., 6. a 7. třídu, které budou začínat o 15 minut později.

·           Ve čtvrtek si opět připomeneme našeho světce sv. Jana Sarkandera. Modlitba růžence začne v 17 hod. ve farním kostele. Mši svatou bude sloužit zlínský děkan P. Kamil Obr.

·           Od pátku se bude pravidelně každý pátek po večerní mši svaté U sv. Martina konat společenství dětí a mládeže. Srdečně tedy zveme všechny od 10 do 16 let!

·           V pátek začnou ministrantské schůzky v 16 hod. U sv. Martina

·           Majitele řetězových pil zveme v sobotu na brigádu, přípravy dřeva na topnou sezónu. Zveme také ostatní muže, kteří disponují volným časem, na následný odvoz dřeva na farní zahradu. Občerstvení zajištěno.

·           Zájemci o přípravu na svátost biřmování (případně křest nebo sv. přijímání), hlaste se prosím do konce září u otce děkana.

·           Používejte prosím v kostele ochranu obličeje a desinfekci u vchodu.

·           Vzadu na stolečku si můžete zakoupit Listy svatohostýnské.