Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 6. 9. do 13. 9. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 6. 9. do 13. 9. 2020

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

6.9.

23. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

7.9.

 

-

 

Út

8.9.

svátek Narození Panny Marie

-

 

St

9.9.

 

-

 

Čt

10.9.

 

17.00

Za živou a + rodinu Gajovu a Zavřelovu

11.9.

 

-

 

So

12.9.

 

-

 

Ne

13.9.

24. neděle v mezidobí

11.00

Za + rodinu Páníkovu, syna Vladimíra a + rodinu Cholastovu a syna Stanislava

·       V letošním školním roce budou děti opět dostávat kartičky k nedělním evangeliím. Dnes kromě kartičky dostanou také tabulku, do které si budou jednotlivé kartičky nalepovat citátem dolů. Po devíti nedělích by se měl objevit zajímavý obrázek, který nám připomene naši jedinečnost. Úvodní kartu „Boží království je mezi námi“ si můžete vzít vzadu za lavicemi.

·       Ve středu zveme na společné setkání všechny seniory a důchodce v 15.30 hod. v domě U sv. Martina.

·       Ve středu po večerní mši svaté se bude konat schůzka rodičů dětí, které se budou v tomto školním roce připravovat na 1. svaté přijímání. Účast všech je nutná!

·       Ve čtvrtek v 18 hod. se bude konat setkání všech rodičů dětí, které v tomto školním roce budou navštěvovat výuku náboženství. Pokusíme se společně doladit rozvrh, řekneme si důležité informace o výuce, atd. Náboženství začneme vyučovat od 14. září.

·       Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·       Od 18. září se bude pravidelně každý pátek po večerní mši svaté U sv. Martina konat společenství dětí a mládeže. Srdečně tedy zveme všechny od 10 do 16 let!

·       Zájemci o přípravu na svátost biřmování (případně křes nebo sv. přijímání), hlaste se prosím do konce září u otce děkana.

·       Charita Holešov vyhlašuje v týdnu od 14. - 18. 9. humanitární sbírku šatstva, konanou tradičně U zahrádkářů na Dlažánkách. Podrobnější informace na plakátcích.