Pořad bohoslužeb v Holešově od 6. 9. do 13. 9. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 6. 9. do 13. 9. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

6.9.

23. neděle v mezidobí

7.00

Za + Helenu Herzánovou, + rodiče Zmekovy, Herzánovy, Stoklasovy a celou živou a + rodinu

8.00

Za + Emilii a Ignáce Kašpárkovy a živou rodinu

9.30

Za + manžela Jaroslava Tatýrka, živou a + rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Chytilovu a duše v očistci

Po

7.9.

 

18.00

Za + Josefa Přikryla a dvojí + rodinu

Út

8.9.

svátek Narození Panny Marie

6.30

Za dar zdraví a požehnání pro rodinu

St

9.9.

 

18.00

Za živou a + rodinu Tkadlčíkovu, Sichálkou a duše v očistci

Čt

10.9.

 

7.30

Za dar zdraví syna Jirky s rodinou a za + syna Petra

11.9.

 

7.30

Za + Josefa Sedláčka, jeho rodiče, + rodiče Sitkovy a živou rodinu

18.00

Na úmysl dárce

So

12.9.

 

7.30

Za + rodiče a dar zdraví a Boží ochranu pro rodinu Trhlíkovu

Ne

13.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu celé rodině

8.00

Za mládež z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za Josefa a Františku Gabrhelovy, sestru Kateřinu, r. Ševčíkovu a za Marii a Antonína Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

·           V letošním školním roce budou děti opět dostávat kartičky k nedělním evangeliím. Dnes kromě kartičky dostanou také tabulku, do které si budou jednotlivé kartičky nalepovat citátem dolů. Po devíti nedělích by se měl objevit zajímavý obrázek, který nám připomene naši jedinečnost. Úvodní kartu „Boží království je mezi námi“ si můžete vzít vzadu za lavicemi.

·           Ve středu zveme na společné setkání všechny seniory a důchodce v 15.30 hod. v domě U sv. Martina.

·           Ve středu po večerní mši svaté se bude konat schůzka rodičů dětí, které se budou v tomto školním roce připravovat na 1. svaté přijímání. Účast všech je nutná!

·           Ve čtvrtek v 18 hod. se bude konat setkání všech rodičů dětí, které v tomto školním roce budou navštěvovat výuku náboženství. Pokusíme se společně doladit rozvrh, řekneme si důležité informace o výuce, atd. Náboženství začneme vyučovat od 14. září.

·           Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           Od 18. září se bude pravidelně každý pátek po večerní mši svaté U sv. Martina konat společenství dětí a mládeže. Srdečně tedy zveme všechny od 10 do 16 let!

·           Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.

·           Zájemci o přípravu na svátost biřmování (případně křes nebo sv. přijímání), hlaste se prosím do konce září u otce děkana.

·           Do konce roku je ještě hodně volných úmyslů na mši sv. Prosím, přijďte si je zapsat do farní kanceláře a nenechávejte to až na neděli.

·           Charita Holešov vyhlašuje v týdnu od 14. - 18. 9. humanitární sbírku šatstva, konanou tradičně U zahrádkářů na Dlažánkách. Podrobnější informace na plakátcích.