Setkání rodičů a dětí 4. tříd

Vážení rodiče,

protože se v letošním školním roce bude Vaše dítě připravovat na 1. svaté přijímání, prosím Vás o společné setkání ve středu 9. září po večerní mši svaté ve farním kostele. Přijďte prosím i se svými dětmi.

Těší se P. Jerzy a P. Jan