Pořad bohoslužeb v Holešově od 23. 8. do 30. 8. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 23. 8. do 30. 8. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

23.8.

21. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy,
živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + manželku, dceru a živou rodinu

9.30

Za + manžele Zdenka a Jarmilu Bradíkovy
a + manžele Pozziovy

18.00

Za + Miladu Blablovou, živou a + rodinu

Po

24.8.

svátek sv. Bartoloměje, apoštola

18.00

Za syna Martina Nováka, jeho otce Josefa,
za + rodiče a jejich syna Václava

Út

25.8.

 

6.30

Za přijatá dobrodiní

St

26.8.

 

18.00

Za + Františka Krajcara, P. Vladimíra Segeta,
rodinu Krajcarovu, Zuzincovu a Segetovu

Za + manžela Ladislava Machovského, živou a + rodinu

Čt

27.8.

památka sv. Moniky

7.30

Za Boží požehnání pro Ondřeje a Mariku

28.8.

památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

7.30

Za + Miroslava Štěpaníka, sestru Janu, rodiče a Boží pomoc pro rodinu

18.00

Za Zdeňka Košinu, rodiče, sourozence
a rodinu Vičanovu a děti

So

29.8.

památka umučení sv. Jana Křtitele

7.30

Za + rodiče, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Ne

30.8.

22. neděle v mezidobí

 

DOŽÍNKY

7.00

Za Boží požehnání pro rodinu

8.00

Za vnučku a její blízké s prosbou o zdraví,
pomoc a Boží ochranu

9.30

Na poděkování za letošní úrodu

18.00

Za + Josefa Kociána a jeho rodiče a + syna Petra

·          Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali 25.132 Kč. Pán Bůh zaplať!

·          Zveme rodiny na tradiční pouť se mši svatou s otcem arcibiskupem. Pouť se koná v příští sobotu 29. srpna v 10.15 na Svatém Hostýně. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.

·          Příští neděli se konají dožínky Mikroregionu Holešovsko. Bohatý kulturní program bude po mši svaté v zámecké zahradě.