Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 16. 8. do 23. 8. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 16. 8. do 23. 8. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

16.8.

20. neděle v mezidobí

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

17.8.

 

-

 

Út

18.8.

 

-

-

St

19.8.

 

-

-

Čt

20.8.

památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

-

 

21.8.

památka sv. Pia X., papeže

-

-

So

22.8.

památka Panny Marie Královny

-

-

Ne

23.8.

21. neděle v mezidobí

9.30

Za + tatínka Ludvíka Galetu, jeho sestru a prarodiče z obou stran

·          Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Zítra se bude konat v Holešově modlitební setkání k poctě sv. Jana Sarkandra. Začneme modlitbou sv. růžence v 17.00 hod. Mši svatou v 17.30 hod. za duchovní obrodu Moravy a Slezska a za duchovní povolání, bude sloužit hlavní vojenský kaplan, plukovník generálního štábu P. Jaroslav Knichal, po mši svaté bude adorace se svátostným požehnáním.

·          Zveme rodiny i jejich duchovní pastýře na mši svatou s otcem arcibiskupem, která proběhne 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.