Pořad bohoslužeb v Holešově od 16. 8. do 23. 8. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 16. 8. do 26. 8. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

16.8.

20. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Galasovskou

8.00

Za + rodiče Křížkovy, syny, vnuka a tetu Anežku

9.30

Za + rodiče Stískalovy a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Sovadinovu

Po

17.8.

 

17.30

Za maminku Jaroslavu, tatínka Karla a bratra Karla Janalíkovy z Količína

Za kněze, kněžská a řeholní povolání a duchovní obrodu Moravy na přímluvu sv. Jana Sarkandera

Út

18.8.

 

6.30

Za ochranu pro spolek rybářů na cestu do Norska

St

19.8.

 

18.00

Za živou rodinu, Boží požehnání pro děti a posílení víry v rodině

Čt

20.8.

památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

7.30

Za + Marii Kučerovou, manžela Antonína, syna Antonína, živou a + rodinu

21.8.

památka sv. Pia X., papeže

7.30

 

18.00

Za živé a + příslušníky 7. Výsadkového pluku zvláštního určení

So

22.8.

památka Panny Marie Královny

7.30

Za Annu Mrvíkovou a duše v očistci

Ne

23.8.

21. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + manželku, dceru a živou rodinu

9.30

Za + manžele Zdenka a Jarmilu Bradíkovy a + manžele Pozziovy

18.00

Za + Miladu Blablovou, živou a + rodinu

·          Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Zítra se bude konat modlitební setkání k poctě sv. Jana Sarkandra. Začneme modlitbou sv. růžence v 17.00 hod. Mši svatou v 17.30 hod. za duchovní obrodu Moravy a Slezska a za duchovní povolání, bude sloužit hlavní vojenský kaplan, plukovník generálního štábu P. Jaroslav Knichal, po mši svaté bude adorace se svátostným požehnáním.

·          Zveme rodiny i jejich duchovní pastýře na mši svatou s otcem arcibiskupem, která proběhne 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.