Pořad bohoslužeb v Rymicích od 26. 7. do 2. 8. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 26. 7. do 2. 8. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.7.

17. neděle v mezidobí

8.00

Za + Josefa a Františku Foukalovy, živou a + rodinu

Po

27.7.

Památka sv. Gorazda a druhů

-

 

Út

28.7.

 

-

 

St

29.7.

památka sv. Martina

-

 

Čt

30.7.

 

-

 

31.7.

památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

-

 

So

1.8.

památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

-

 

Ne

2.8.

18. neděle v mezidobí

8.00

Za rodiče Nefovi, bratra Josefa a duše v očistci

·          Při sbírce na opravy bylo minulou neděli vybráno celkem 6.895 Kč. Pán Bůh zaplať!

·          Odpoledne se bude na farní zahradě konat farní den. Počítejte také s žehnáním aut a motoristů ve 14.00 hod. K žehnání se bude najíždět ke kostelu od mariánského sloupu.