Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 26. 7. do 2. 8. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 26. 7. do 2. 8. 2020

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

26.7.

17. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu, Bednářovu a Navrátilovu

Po

27.7.

Památka sv. Gorazda a druhů

-

 

Út

28.7.

 

-

 

St

29.7.

památka sv. Martina

-

 

Čt

30.7.

 

 

 

31.7.

památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

-

 

So

1.8.

památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

-

 

Ne

2.8.

18. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·          Odpoledne se bude na farní zahradě konat farní den. Počítejte také s žehnáním aut a motoristů ve 14.00 hod. K žehnání se bude najíždět ke kostelu od mariánského sloupu.

·          V sobotu 1. 8. v 11 hodin hodlají uzavřít církevní sňatek pan Štěpán Brázdil ze Zahnašovic a Barbora Mikušková z Nedašova  v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto sňatku, ať to oznámí na faře.