Pořad bohoslužeb v Holešově od 26. 7. do 2. 8. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 7. do 2. 8. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.7.

17. neděle v mezidobí

 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELŮ, PATROCINIUM KOSTELA SV. ANNY

7.00

Za živou a + rodinu Konečnou a Horákovu

8.00

Za živé a + občany z Tučap a za mládež

9.30

Za všechny zemřelé z rodu Rottalů a Vrbnů

18.00

Za + manžela a dvoje + rodiče

Po

27.7.

Památka sv. Gorazda a druhů

18.00

Za živou a + rodinu Dědičíkovu

Za + rodiče Antonína a Annu Ryškovy a živou rodinu

Út

28.7.

 

6.30

Za bratra Tomáše, živou a zemřelou rodinu

St

29.7.

památka sv. Martina

18.00

Za + Josefa Hyánka, jeho manželku a sestry

Čt

30.7.

 

7.30

Za + Marii Poláchovou s prosbou o požehnání dětem

31.7.

památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

7.30

 

18.00

Za + Stanislava Strachotu, živou a + rodinu a duše v očistci

So

1.8.

památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

7.30

Za bratra Tomáše, živou a zemřelou rodinu

Ne

2.8.

18. neděle v mezidobí

7.00

Za + Vladimíra a Miladu Zapletalovy, Jana a Andělu Palovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Františku a Vladimíra Ševelovy a Darebníkovy a živou rodinu

9.30

Za + Karla Košárka a živou rodinu

18.00

Za + rodiče Růžičkovy, Kučerovy a Josefa Zelinku

·          Při sbírce na opravy bylo minulou neděli vybráno celkem 27.621 Kč. Děkujeme také za finanční dar 5.000 Kč. Pán Bůh zaplať!

·          Odpoledne se bude na farní zahradě konat farní den. Počítejte také s žehnáním aut a motoristů ve 14.00 hod. K žehnání se bude najíždět ke kostelu od mariánského sloupu.

·          V sobotu 1. 8. v 11 hodin hodlají uzavřít církevní sňatek pan Štěpán Brázdil ze Zahnašovic a Barbora Mikušková z Nedašova  v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto sňatku, ať to oznámí na faře.