Pořad bohoslužeb v Holešově od 19. 7. do 26. 7. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 7. do 26. 7. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.7.

16. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Hruškovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče a sourozence, živou a + rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče a sourozence Slimáčkovy a Marečkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Antonína a Marii Sedláčkovy, živou a + rodinu

Po

20.7.

 

18.00

Za + Zdeňka Hrbáče z Dobrotic a živou rodinu

Út

21.7.

 

6.30

 

St

22.7.

svátek sv. Marie Magdalény

18.00

Za živou a + rodinu Hillarovu

Čt

23.7.

svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

7.30

 

24.7.

 

7.30

 

18.00

Za Boží požehnání pro dceru a její rodinu

So

25.7.

svátek sv. Jakuba, apoštola

7.30

 

Ne

26.7.

17. neděle v mezidobí

 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELŮ, PATROCINIUM KOSTELA SV. ANNY

7.00

Za živou a + rodinu Konečnou a Horákovu

8.00

Za živé a + občany z Tučap a za mládež

9.30

Za všechny zemřelé z rodu Rottalů a Vrbnů

18.00

Za + manžela a dvoje + rodiče

·          Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Příští neděli u příležitosti výročí posvěcení našich kostelů bude setkání „staré scholy“ a bývalých ministrantů. Schola bude mít nácvik od 8.15 hod. na farním dvoře. Odpoledne se bude na farní zahradě konat farní den. Počítejte také s žehnáním aut a motoristů ve 14.00 hod. K žehnání se bude najíždět ke kostelu od mariánského sloupu.