Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 12. 7. do 19. 7. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 12. 7. do 19. 7. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.7.

15. neděle v mezidobí

9.30

Za živou a + rodinu Křupalovu a duše v očistci

Po

13.7.

 

-

 

Út

14.7.

 

-

-

St

15.7.

památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

-

-

Čt

16.7.

 

-

-

17.7.

 

-

-

So

18.7.

 

-

-

Ne

19.7.

16. neděle v mezidobí

9.30

Za + Svatopluka Chytila a živou rodinu

·          V pátek bude mše svatá mimořádně už v 17.30 hod. v kostele sv. Anny v Holešově k poctě sv. Jana Sarkandera. Mši svatou bude sloužit Mons. Josef Nuzík. Po mši svaté a krátké adoraci požehná otec biskup novou pamětní síň sv. Jana Sarkandera na oratoři kostela sv. Anny.

·          Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          V neděli 26. července u příležitosti výročí posvěcení obou kostelů v Holešově bude setkání „staré scholy“ a bývalých ministrantů. Odpoledne se bude na farní zahradě konat farní den. Počítejte také s žehnáním aut a motoristů ve 14.00 hod. K žehnání se bude najíždět ke kostelu od mariánského sloupu.