Pořad bohoslužeb v Holešově od 12. 7. do 19. 7. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 12. 7. do 19. 7. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.7.

15. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje prarodiče, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Marii a Františka Janalíkovy

9.30

Za + rodiče Jaroslava a Marii a duše v očistci

18.00

Za + Miloše Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu

Po

13.7.

 

18.00

Za kamarádku Janu Malénkovou, živou rodinu a duše v očistci

Za přijetí Boží vůle

Út

14.7.

 

6.30

Za + Aloise Janečku, + Jaromíra Tatýrka, živou a + rodinu Janečkovu, Tatýrkovu, Husákovu a duše v očistci

St

15.7.

památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

18.00

Za dvoje + rodiče a duše v očistci

Čt

16.7.

 

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

17.7.

 

7.30

Za + rodiče Sedlaříkovy, živou rodinu a duše v očistci

17.30

Za kněze, kněžská a řeholní povolání a duchovní obrodu Moravy na přímluvu sv. Jana Sarkandera

Za + Oldřicha Dostála

So

18.7.

 

7.30

Na poděkování za 55 let společného života manželů Šlechtových s prosbou o dar zdraví do dalších let pro celou rodinu

Ne

19.7.

16. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Hruškovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče a sourozence, živou a + rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče a sourozence Slimáčkovy a Marečkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Antonína a Marii Sedláčkovy, živou a + rodinu

·          V pátek bude mše svatá mimořádně už v 17.30 hod. v kostele sv. Anny k poctě sv. Jana Sarkandera. Mši svatou bude sloužit Mons. Josef Nuzík. Po mši svaté a krátké adoraci požehná otec biskup novou pamětní síň sv. Jana Sarkandera na oratoři kostela sv. Anny.

·          Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          V neděli 26. července u příležitosti výročí posvěcení našich kostelů bude setkání „staré scholy“ a bývalých ministrantů. Odpoledne se bude na farní zahradě konat farní den. Počítejte také s žehnáním aut a motoristů ve 14.00 hod. K žehnání se bude najíždět ke kostelu od mariánského sloupu.