Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 5. 7. do 12. 7. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 5. 7. do 12. 7. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,

9.30

Za varhaníka Josefa Bartoška, živou a + rodinu

Po

6.7.

 

17.00

Za nemocné

Út

7.7.

 

-

-

St

8.7.

 

-

-

Čt

9.7.

 

-

-

10.7.

 

-

-

So

11.7.

svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy

-

-

Ne

12.7.

15. neděle v mezidobí

9.30

Za živou a + rodinu Křupalovu a duše v očistci

·          V pondělí navštívíme nemocné.

·          V pondělí odpoledne v 16.00 hod. bude adorace a příležitost ke svátostí smíření.

·          V pátek 17. července bude v Holešově mše svatá v 17.30 hod. v kostele sv. Anny k poctě sv. Jana Sarkandera. Mši svatou bude sloužit Mons. Josef Nuzík. Po mši svaté a krátké adoraci požehná otec biskup novou pamětní síň sv. Jana Sarkandera na oratoři kostela sv. Anny.

·          Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.