Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 5. 7. do 12. 7. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 5. 7. do 12. 7. 2020

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,

11.00

Za + Ludmilu a Ladislava Miklíkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

Po

6.7.

 

-

 

Út

7.7.

 

-

 

St

8.7.

 

-

 

Čt

9.7.

 

 

 

10.7.

 

-

 

So

11.7.

svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy

-

 

Ne

12.7.

Výročí posvěcení kostela

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·          V pátek 17. července bude v Holešově mše svatá v 17.30 hod. v kostele sv. Anny k poctě sv. Jana Sarkandera. Mši svatou bude sloužit Mons. Josef Nuzík. Po mši svaté a krátké adoraci požehná otec biskup novou pamětní síň sv. Jana Sarkandera na oratoři kostela sv. Anny.

·          Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.