Pořad bohoslužeb v Holešově od 5. 7. do 12. 7. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 7. do 12. 7. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké

7.00

Za + Marii a Ludvíka Žourkovy, živou a + rodinu

8.00

Za živé a + občany z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Ivana Slovenčíka a živou rodinu

Po

6.7.

 

18.00

Za + Zdeňku a Jaroslava Pilařovy

Út

7.7.

 

6.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

St

8.7.

 

18.00

Na poděkování za dar života a 40 let společného života s prosbou o Boží požehnání

Čt

9.7.

 

7.30

Za + Ludvíka Staňka a duše v očistci

10.7.

 

7.30

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí a živou rodinu

18.00

Za + Ludmilu a Josefa Sehnalovy, 2 + rodiče a živou rodinu

So

11.7.

svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy

7.30

Za + rodiče Mrázkovy a duše v očistci

Ne

12.7.

15. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje prarodiče, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Marii a Františka Janalíkovy

9.30

Za + rodiče Jaroslava a Marii a duše v očistci

18.00

Za + Miloše Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu

·          Všechny mše svaté v tomto týdnu budou ještě slaveny ve farním kostele.

·          V pátek 17. července bude mše svatá mimořádně v 17.30 hod. v kostele sv. Anny k poctě sv. Jana Sarkandera. Mši svatou bude sloužit Mons. Josef Nuzík. Po mši svaté a krátké adoraci požehná otec biskup novou pamětní síň sv. Jana Sarkandera na oratoři kostela sv. Anny.

·          Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.

·          Vzadu za lavicemi mají děti obrázky za neděle, kdy trval nouzový stav. Jsou to kartičky, které děti sbíraly po celý školní rok.