Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 28. 6. do 5. 7. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 28. 6. do 5. 7. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

28.6.

13. neděle v mezidobí

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

29.6.

slavnost Petra a Pavla, apoštolů

17.00

 

Út

30.6.

svátek Výroční posvěcení katedrály

-

-

St

1.7.

 

-

-

Čt

2.7.

 

-

-

3.7.

svátek sv. Tomáše, apoštola

-

-

So

4.7.

 

-

-

Ne

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,

9.30

Za varhaníka Josefa Bartoška, živou a + rodinu

·          V sobotu v 17 hod. se bude ve farním kostele v Holešově konat Mariánské večeřadlo. Srdečně vás zveme ke společné modlitbě.

·          V červenci bude farní knihovna v domě U sv. Martina otevřena pouze v pátek od 15 do 17.30 hod. V srpnu bude zavřeno.

·          V letošním roce si připomínáme 400 let od umučení a 25 let od svatořečení moravského světce Jana Sarkandra. Navštivte během prázdnin místa spojená s jeho působením, dozvíte se spoustu zajímavostí z jeho života, uvidíte ho znázorněného na sochách či obrazech a můžete se zapojit do rodinné soutěže. Na každém zastavení našeho putování najdete u kostela na nástěnce informace a soutěžní otázky. Využít můžete chytrý telefon a odpovědi zaslat přes QR kód nebo elektronicky přes počítač. Soutěží se za rodinu. Pokud se chcete podívat do kostela, zkuste využít časy kolem bohoslužeb.