Pořad bohoslužeb v Holešově od 28. 6. do 5. 7. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 28. 6. do 5. 7. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

28.6.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za + Rudolfa Spáčila, jeho rodiče, + rodiče Sedláčkovy a živou rodinu

8.00

Za + Jaromíra Chytila

9.30

Za prokomunikanty a jejich rodiny

18.00

Za + Ludmilu a Františka Šťastných, bratra Petra a živou rodinu

Po

29.6.

slavnost Petra a Pavla, apoštolů

7.30

 

18.00

Za živou a + rodinu Tomaňovu a Kalusovu

Út

30.6.

svátek Výroční posvěcení katedrály

6.30

Za bratra Tomáše, živou a + rodinu

St

1.7.

 

18.00

Za + Františka Jurčíka

Čt

2.7.

 

7.30

Za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

3.7.

svátek sv. Tomáše, apoštola

7.30

Za + Růženu a Ignáce Urbanovy a + dceru Bohumilu

18.00

Za + Annu Žourkovou, manžela, syna, rodiče, živou a + rodinu

So

4.7.

 

7.30

Za bratra Tomáše, živou a + rodinu

Ne

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké

7.00

Za + Marii a Ludvíka Žourkovy, živou a + rodinu

8.00

Za živé a + občany z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Ivana Slovenčíka a živou rodinu

·          V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Napište se prosím na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·          V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.

·          V sobotu přijmou svátost manželství Josef Dujka z Přílep a Markéta Mikešková z Přílep.

·          V sobotu v 17 hod. se bude ve farním kostele konat Mariánské večeřadlo. Srdečně vás zveme ke společné modlitbě.

·          V červenci bude farní knihovna otevřena pouze v pátek od 15 do 17.30 hod. V srpnu bude zavřeno.

·          V letošním roce si připomínáme 400 let od umučení a 25 let od svatořečení moravského světce Jana Sarkandra. Navštivte během prázdnin místa spojená s jeho působením, dozvíte se spoustu zajímavostí z jeho života, uvidíte ho znázorněného na sochách či obrazech a můžete se zapojit do rodinné soutěže. Na každém zastavení našeho putování najdete u kostela na nástěnce informace a soutěžní otázky. Využít můžete chytrý telefon a odpovědi zaslat přes QR kód nebo elektronicky přes počítač. Soutěží se za rodinu. Pokud se chcete podívat do kostela, zkuste využít časy kolem bohoslužeb.