SETKÁNÍ "STARÉ SCHOLY" A BÝVALÝCH MINISTRANTŮ

Srdečně zveme všechny bývalé i současné scholisty a ministranty ke společnému setkání v neděli 26. července 2020.

Nácvik písní proběhne od 8.15 hod. na farní zahradě, ministranti si rozdělí své služby u oltáře od 9 hod. 

Po mši svaté v 9.30 hod. bude pokračovat program na farní zahradě.

Těšíme se na setkání!