Pořad bohoslužeb v Holešově od 21. 6. do 28. 6. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 21. 6. do 28. 6. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.6.

12. neděle v mezidobí

7.00

Za + Tomáše a Stanislava Lochmanovy, rodinu Hrdličkovu a Lochmanovu

8.00

Za + Stanislava Navrátila a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Večeřovy ze Všetul, duše v očistci a za dar zdraví a ochranu pro celou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Kadlecovu a Skramuskou

Po

22.6.

 

18.00

Za + Václava Fridricha, rodiče Fridrichovy, Zámečníkovy a živou rodinu

Út

23.6.

 

6.30

 

St

24.6.

slavnost Narození sv. Jana Křtitele

7.30

Na poděkování za 60 let života

18.00

Za + Jana Pavlíka a živou rodinu

Čt

25.6.

 

7.30

Za + Vladimíra Krajču a živou rodinu

26.6.

 

7.30

Za + rodiče Miroslava a Jarmilu Janečkovy a za + rodinu Jandovu a Pálkovu

18.00

Za + Jana Kunderu, + rodiče a duše v očistci

So

27.6.

 

7.30

Za + Ivetu Slovenčíkovou

10.30

TUČAPY – Za živé a + občany z Tučap

12.30

Za + Miladu Novákovou

Ne

28.6.

13. neděle v mezidobí

7.00

Za + Rudolfa Spáčila, jeho rodiče, + rodiče Sedláčkovy a živou rodinu

8.00

Za + Jaromíra Chytila

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

Za prvokomunikanty a jejich rodiny

18.00

Za + Ludmilu a Františka Šťastných, bratra Petra a živou rodinu

·          Při sbírce na opravy bylo minulou neděli vybráno celkem 31.107,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Centrum pro rodinu zve všechny, kdo se chtějí připojit k modlitbám za naše rodiny, tentokrát do farního kostela v úterý od 18 hod.

·          Společenství Modlitby matek zve všechny maminky ke společným modlitbám, které se budou konat příští víkend – v pátek v Holešově, v sobotu v Bílavsku a v neděli v Prusinovicích. Podrobnosti najdete na plakátku.