K POCTĚ SV. JANA SARKANDERA

Ve středu 17. června se bude konat mše svatá k poctě sv. Jana Sarkandera.

MŠE SVATÁ BUDE SLAVENA MIMOŘÁDNĚ V 17.30 HOD. VE FARNÍM KOSTELE