Pořad bohoslužeb v Holešově od 14. 6. do 21. 6. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 14. 6. do 21. 6. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

14.6.

11. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Za + prarodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala, Aloise Beutela a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování s prosbou o ochranu pro celou rodinu

Po

15.6.

 

18.00

Za živou a + rodinu Kopřivovu, Večeřovu a Navrátilovu

Út

16.6.

 

6.30

Za + Františka a Jiřinu Ponížilovy a živou rodinu

St

17.6.

 

17.30

Za + rodinu Hluštíkovu a + dr. Rotrekla

Za kněze, kněžská a řeholní povolání a duchovní obrodu Moravy na přímluvu sv. Jana Sarkandera

Čt

18.6.

 

7.30

Za + Františka Filipíka, živou a + rodinu a duše v očistci

19.6.

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7.30

Za + rodiče Navrátilovy, Míkovy a duše v očistci

18.00

Za + Pavlu Brázdilovou a živou rodinu

So

20.6.

památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

7.30

Na poděkování za 40 let společného života, za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání

14.00

DOBROTICE – Za živé a + občany z Dobrotic

Ne

21.6.

12. neděle v mezidobí

7.00

Za + Tomáše a Stanislava Lochmanovy, rodinu Hrdličkovu a Lochmanovu

8.00

Za + Stanislava Navrátila a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Večeřovy ze Všetul, duše v očistci a za dar zdraví a ochranu pro celou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Kadlecovu a Skramuskou

·          Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Mše svaté budou stále ve farním kostele.

·          Příští neděli je den otců. Jestli nám dovolí počasí stejně jako v posledních letech, se tatínkové spolu se svými ratolestmi vydají na cyklistický výlet kolem Holešova. Sraz cyklistů ve 14.30 hod. u kostela. Předpokládaný návrat 16 až 16.30 hod. Po projížďce si sedneme na farní zahradě a dáme si, co nám připraví maminky dětí a manželky tatínků.