Pořad bohoslužeb v Rymicích od 7. 6. do 14. 6. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 7. 6. do 14. 6. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

7.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

8.00

Za živou a + rodinu Očadlíkovu

Po

8.6.

 

15.00

Za + Zdeňka Machovského

Út

9.6.

 

-

 

St

10.6.

 

-

 

Čt

11.6.

slavnost Těla a Krve Páně

ADORAČNÍ DEN

17.00

Za Antonína Sivka, rodiče a sestry

12.6.

 

-

 

So

13.6.

památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

-

 

Ne

14.6.

11. neděle v mezidobí

8.00

Za naši scholu, mládež, děti z Rymic a Količína

·          V pátek se koná i v naší diecézi Noc kostelů. Letos proběhne v lehčím režimu ve farním kostele v Holešově. Začne mší svatou, do 20 hod. budou prohlídky s průvodcem po kostele. Ve 20 hod. se bude konat koncert Holešovského komorního orchestru. Od 21.30 hod. začne modlitba Taizé a ve 22 hod. zakončíme tento večer svátostným požehnáním.

·          Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!