Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 7. 6. do 14. 6. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 7. 6. do 14. 6. 2020

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

7.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

8.6.

 

-

 

Út

9.6.

 

-

 

St

10.6.

 

17.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu a požehnání

Čt

11.6.

slavnost Těla a Krve Páně

-

 

12.6.

 

-

 

So

13.6.

památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

-

 

Ne

14.6.

11. neděle v mezidobí

11.00

Za + rodiče Fuksovy, Kozmínovy a sestry

·          V pátek se koná i v naší diecézi Noc kostelů. Letos proběhne v lehčím režimu ve farním kostele v Holešově. Začne mší svatou, do 20 hod. budou prohlídky s průvodcem po kostele. Ve 20 hod. se bude konat koncert Holešovského komorního orchestru. Od 21.30 hod. začne modlitba Taizé a ve 22 hod. zakončíme tento večer svátostným požehnáním.

·          Příští neděli při mši sv. v 9.30 hod. oslavíme ve farním kostele slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Eucharistický průvod půjde tradičně z farního kostela do kostela sv. Anny. Prosíme družičky, aby si připravily okvětní lístky do průvodu.

·          Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!