Pořad bohoslužeb v Holešově od 7. 6. do 14. 6. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 7. 6. do 8. 6. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

7.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

7.00

Za + manžele Josefa a Helenu Sedláčkovy, jejich syna a rodinu Olšákovu

8.00

Za + Otýlii a Jindřicha Barotkovy, manžele Chytilovy a živou rodinu

9.30

Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

18.00

Na poděkování Panny Marii za vyslyšení proseb

Po

8.6.

 

18.00

Za + Olgu Rektoříkovou, manžela, živou rodinu a duše v očistci

Út

9.6.

 

6.30

Na poděkování za dar života

St

10.6.

 

18.00

Za + Oldřicha a Marii Němečkovy a za + bratra Oldřicha z Otrokovic

Čt

11.6.

slavnost Těla a Krve Páně

7.30

Za živou a + rodinu Hladnou, Pekařovou, Nohýlovu a Šolerovu

18.00

Za rodiče Číhalovy a Ladislava Čáníka

12.6.

 

7.30

 

18.00

Za + rodiče Smolkovy, dceru Marii, Ladislava Chudárka, snachu Irenu a živou rodinu

So

13.6.

památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

7.30

Za dvoje + rodiče, sourozence a živou rodinu

Ne

14.6.

11. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Za + prarodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala, Aloise Beutela a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování s prosbou o ochranu pro celou rodinu

·          Mše svaté budou stále ve farním kostele.

·          V pátek se koná i v naší diecézi Noc kostelů. Letos proběhne v lehčím režimu. Začne mší svatou, do 20 hod. budou prohlídky s průvodcem po kostele. Ve 20 hod. se bude konat koncert Holešovského komorního orchestru. Od 21.30 hod. začne modlitba Taizé a ve 22 hod. zakončíme tento večer svátostným požehnáním.

·          Příští neděli při mši sv. v 9.30 hod. oslavíme slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Eucharistický průvod půjde tradičně z farního kostela do kostela sv. Anny. Prosíme družičky, aby si připravily okvětní lístky do průvodu.

·          Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.