Pořad bohoslužeb v Holešově od 31. 5. do 7. 6. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 31. 5. do 7. 6. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

31.5.

slavnost Seslání Ducha Svatého

7.00

Za + manžele Konečné a dva syny

8.00

Za + rodiče Pálkovy, bratra Františka, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

18.00

Za + Boženu Šestákovou, živou a + rodinu a duše v očistci

Po

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

18.00

Za Josefa Krejčího, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Út

2.6.

 

6.30

 

St

3.6.

památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

18.00

Za rodiče Sedlaříkovy

Čt

4.6.

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

5.6.

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

7.30

Za + rodiče Sadilovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Josefa a Vilemínu Pálkovy

Za + Svatopluka Grygeru, rodinu Grygerovu a Pavelkovu

So

6.6.

 

7.30

Za + Marii a Aloise Pospíšilíkovy z Tučap a živou rodinu

Ne

7.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

7.00

Za + manžele Josefa a Helenu Sedláčkovy, jejich syna a rodinu Olšákovu

8.00

Za + Otýlii a Jindřicha Barotkovy, manžele Chytilovy a živou rodinu

9.30

Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

18.00

Na poděkování Panny Marii za vyslyšení proseb

·        Při sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu bylo minulou neděli vybráno 18.905 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·        Ve čtvrtek bude latinská mše svatá ve farním kostele.

·        V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·        V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a Přílepích.

·        V sobotu přijmou svátost manželství Tomáš Kazda z Jinačovic a Leona Karásková z Prusinovic.

·        V sobotu v 17 hod. se bude konat Mariánské večeřadlo ve farním kostele.

·        Centrum pro rodinu pořádá v době od 27. do 31. července pro děti od 4 do 9 let „Prázdniny s Večerníčkem“. Podrobnosti najdete na plakátku nebo webových stránkách farnosti.

·        Přihlášky do náboženství do 1. třídy jsou vzadu za lavice. Prosíme rodiče, aby přihlášky odevzdaly co nejdříve. S ostatními žáky se počítá do nového školního roku automaticky.