Pořad bohoslužeb v Rymicích od 22. 3. do 29. 3. 2020

V tomto týdnu mše svaté v Zahnašovicích slouženy nebudou.

Váš úmys bude odsloužen kněžími v Holešově.

Pamatujeme na všechny farníky v modlitbě.