Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 22. 3. do 29. 3. 2020

V tomto týdnu mše svaté v kostele v Třeběticích nebudou!