Pořad bohoslužeb v Holešově od 22. 3. 29. 3. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 22. 3. do 29. 3. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

22.3.

4. neděle postní

8.00

Za + Jaroslava a Miladu Miklíkovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Josefa Fuksu, bratra Milana, dvoje rodiče a živou rodinu

Po

23.3.

 

18.00

Za spásu duší rodiny Rektoříkové a Štěpánové a duše v očistci

Út

24.3.

 

6.30

 

St

28.3.

slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

18.00

Za + rodiče, dvě sestry a celou živou rodinu a za dar zdraví duše i těla pro rodinu Hubáčkovu, Bártovu a Mariánkovu

Čt

26.3.

 

7.30

 

27.3.

 

18.00

Za + Janu a Ladislava Růžičkovy a za dar zdraví jejich dětí

So

28.3.

 

7.30

Za uzdravení Simonky, Jakuba a dar zdraví pro celou rodinu

Ne

29.3.

5. neděle postní

7.00

Za + Josefa Páleníčka, švagra a duše v očistci

8.00

Za Ludmilu Sedlaříkovou z Bořenovic a za živou a + rodinu

9.30

Za + manžela, bratra a rodiče z obou stran a živou rodinu

 

 

·      Pokud bude chtít někdo výše uvedený úmysl přesunout nebo zrušit, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo na mail farnosti.