Pořad bohoslužeb v Holešově od 15. 3. do 22. 3. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 15. 3. do 22. 3. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

15.3.

3. neděle postní

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za dvoje rodiče a živou rodinu

9.30

Za + Josefa a Marii Pospíšilovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Kopřivovy a syna Martina Grygeru

Po

16.3.

 

18.00

Za + rodiče Kadlíkovy, Mostýnovy, živou a + rodinu

Út

17.3.

 

6.30

 

St

18.3.

 

18.00

Za + rodiče Klišovy, za bratra a švagrovou, tetu Barboru a + manžela Hrnčiříka a celou rodinu

Čt

19.3.

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

7.30

 

18.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, živou rodinu a duše v očistci

20.3.

 

7.30

Za + Josefa Sedlaříka a živou rodinu

18.00

Za + Františku Jančíkovou, živou a + rodinu Jančíkovu a Večeřovu

So

21.3.

 

7.30

 

Ne

22.3.

4. neděle postní

7.00

Za + Josefa a Libuši Kopřivovy a živou rodinu

8.00

Za + Jaroslava a Miladu Miklíkovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Josefa Fuksu, bratra Milana, dvoje rodiče a živou rodinu

·      V souvislosti s epidemií COVID-19 se budou konat mše svaté pouze za přítomnosti rodinných příslušníků, kteří si zadali úmysl. Pokud bude naplněn maximální povolený počet – 30 osob, bude kostel pro další příchozí uzavřen. Prosíme, respektujte toto nařízení. Děkujeme. Doporučujeme především věřícím nad 65 let, aby využili přenosy mší svatých prostřednictvím rádia, televize a internetu. Všichni věřící jsou do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.

·      V úterý si připomeneme 400. výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandera. Z důvodu nouzového režimu, který v současné době v naší zemi běží, nebude novéna slavena veřejně. Děkujeme za pochopení.

·      Divadelní představení o sv. Janu Sarkanderovi, které se mělo konat příští neděli, rušíme. Náhradní termín bude oznámen později.

·      Vyučování náboženství se po dobu mimořádné situace ruší do doby, než děti znovu začnou chodit do školy. Příprava na 1. sv. přijímání probíhá beze změn.