Pořad bohoslužeb v Holešově od 1. 3. do 8. 3. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 1. 3. do 8. 3. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

1.3.

1. neděle postní

7.00

Za + Jindřišku a Jaroslava Rozsypalovy a živou rodinu

8.00

Za živou a + rodinu Liškovu a Ostrčilíkovu

9.30

Za + Josefa Brázdila a na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro rodinu Pololáníkovu

18.00

Za + manžele Holotíkovy

Po

2.3.

 

18.00

Za + rodiče, manžela a živou rodinu Doleželovu

Út

3.3.

 

6.30

 

St

4.3.

 

18.00

Za + Jana Strachotu, živou a + rodinu a duše v očistci

Čt

5.3.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

6.3.

První pátek v měsíci

7.30

Za + Oldřicha Ponížila, sourozence, dvoje rodiče a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Kunderovu a Váňovu

So

7.3.

 

7.30

 

Ne

8.3.

2. neděle postní

7.00

Za + Františku a Josefa Elšíkovy a živou rodinu

8.00

Za + manžela, rodiče z obou stran a + sourozence

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Marii Kotasovou, živou a + rodinu a duše v očistci

·      Při sbírce na svatopetrský haléř jsme minulou neděli vybrali celkem 30.105,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·      Dnes v 15 hod. bude pobožnost křížové cesty.

·      Ve čtvrtek bude latinská mše svatá v kapli sv. Martina

·      V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a Přílepích.

·      V pátek bude celodenní adorace NSO, prosím napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření. Pobožnost křížové cesty nebude.

·      V sobotu v 8.30 hod. bude na faře brigáda na dřevo. Prosíme ochotné muže, aby přišli pomoct. Děkujeme.

·      V sobotu vás zveme na Mariánské večeřadlo do 17 hod. do kaple sv. Martina.

·      Po celou dobu postní můžete jako obvykle přispívat do připravené kasičky na tzv. postní almužnu.

·      Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.