Pořad bohoslužeb v Holešově od 23. 2. do 1. 3. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 23. 2. do 1. 3. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

23.2.

7. neděle v mezidobí

7.00

Za + Bohumilu a Cyrila Dolákovy a + rodiče Růženu a Ignáce

8.00

Za + bratra Zdenka, rodiče a prarodiče z obou stran a duše v očistci

9.30

Za + Aloisii Šoustalovou, manžela a živou rodinu

18.00

Za + Marii a Ladislava Vyňuchalovy a živou rodinu

Po

24.2.

 

18.00

Za + Václava Drcmana, dvoje rodiče, živou a + rodinu

Út

25.2.

 

6.30

Za dar zdraví a víry pro Vlastu Kozlovou

St

26.2.

Popeleční středa

7.30

 

18.00

 

Čt

27.2.

 

7.30

 

28.2.

 

7.30

 

18.00

Za kamarádku Janu Malénkovou, živou rodinu a duše v očistci

So

29.2.

 

7.30

Za + Vlastimila Odložilíka a na poděkování za 80 let Blaženy Odložilíkové

Ne

1.3.

1. neděle postní

7.00

Za + Jindřišku a Jaroslava Rozsypalovy a živou rodinu

8.00

Za živou a + rodinu Liškovu a Ostrčilíkovu

9.30

Za + Josefa Brázdila

18.00

Za + manžele Holotíkovy

·      Při sbírce na opravy ve farnosti bylo minulou neděli vybráno celkem 29.910 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Děkujeme také štědrému dárci za dar 10.000 Kč na opravy ve farnosti.

·      Dnes je sbírka na Haléř sv. Petra.

·      Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za rodiny našich farností v úterý do kaple sv. Martina v tradičním čase od 18 h.

·      Popeleční středa je dnem přísného postu.

·      V pátek v 17.30 hod. bude pobožnost křížové cesty

·      V pátek srdečně zveme mládež ke společnému setkání a zamyšlení nad dobou postní. Začátek v 18 hod. mší svatou ve farním kostele, další program bude v domě U sv. Martina.

·      V sobotu od 9 hod. v domě U sv. Martina se bude konat postní duchovní obnova, kterou povede P. Pavel Ambros SJ. Rozpis přednášek najdete na plakátku. Přednášky se budou konat v domě U sv. Martina. Vezměte si prosím s sebou Bibli.

·      V neděli v 15 hod. bude pobožnost křížové cesty.

·      V sakristii je připraven rozpis pobožností křížové cesty, prosíme společenství, aby si zapsali termín, kdy povedou tuto pobožnost.

·      Po dobu postní můžete jako obvykle přispívat do připravené kasičky na tzv. postní almužnu.