Pořad bohoslužeb v Holešově od 2. 2. do 9. 2. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 2. 2. do 9. 2. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

2.2.

svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

7.00

Za + Marii Sedlaříkovou, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Antonína Šálka, manželku a dceru

9.30

Na poděkování rodičů za děti a dětí za rodiče

18.00

Za + Lidmilu Horákovou a živou rodinu

Po

3.2.

památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

18.00

Za živou a + rodinu

Út

4.2.

 

6.30

Za + manžela, živou a + rodinu

St

5.2.

památka sv. Agáty, panny a mučednice

18.00

Za + manžele Malošíkovy, živou a + rodinu

Čt

6.2.

památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

7.2.

První pátek v měsíci

7.30

Za + Josefa Dvorského, rodiče, bratra a duše v očistci

18.00

Za + Václava Večeřu a duše v očistci

So

8.2.

 

7.30

 

Ne

9.2.

5. neděle v mezidobí

7.00

Za + Marii a Františka Konečných a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Doleželovy

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče, živou a + rodinu

·       V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·       V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.

·       Centrum pro rodinu zve manželské páry i jednotlivce na přednášku P. Petra Bulvase na téma „Budování manželství“. Přednáška se uskuteční v neděli 16. února v 15 hod. v sále domu U sv. Martina v Holešově. Po dobu přednášky nabízíme pro zúčastněné hlídání dětí.

·       Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu za lavicemi nové číslo časopisu Oldin.