Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 26. 1. do 2. 2. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 26. 1. do 2. 2. 2020

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

26.1.

3. neděle v mezidobí

11.00

Za + rodinu Zakopalovu a Vaňharovu

Po

27.1.

 

-

 

Út

28.1.

památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

-

 

St

29.1.

 

-

 

Čt

30.1.

 

17.00

Za + Jenovéfu, Marii, Antonína Motáňovy a živou rodinu

31.1.

památka sv. Jana Boska, kněze

-

 

So

1.2.

 

-

 

Ne

2.2.

svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

11.00

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince naši farnosti

·       Rád bych poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu farního plesu. Díky všem sponzorům za krásné ceny do tomboly. Díky ženám za sladké a slané pečivo na stoly a díky vám, kteří jste se přišli pobavit a setkat se svými známými. Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať.

·       Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za naše rodiny v úterý v 18 hod. do kaple sv. Martina