Pořad bohoslužeb v Holešově od 26. 1. do 2. 2. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 1. do 2. 2. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.1.

3. neděle v mezidobí

7.00

Za + Jaroslava Kubu a + rodinu

8.00

Za + Stanislava Křižka, bratry Josefa, Emila a rodiče, tetu Anežku a rodinu

9.30

Na poděkování za přijaté milostí s prosbou o dar zdraví a ochranu pro rodinu

18.00

Za + rodinu Jurčíkovu z Přílep

Po

27.1.

 

18.00

 

Út

28.1.

památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

6.30

 

St

29.1.

 

18.00

 

Čt

30.1.

 

7.30

 

31.1.

památka sv. Jana Boska, kněze

7.30

 

18.00

Za + rodiče, bratry, švagra a živou rodinou

So

1.2.

 

7.30

Za + Vojtěcha Jurčíka

Ne

2.2.

svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

7.00

Za + Marii Sedlaříkovou, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Antonína Šálka, manželku a dceru

9.30

Na poděkování rodičů za děti a dětí za rodiče

18.00

Za + Lidmilu Horákovou a živou rodinu

·       Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 24.163,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·       Rád bych poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu farního plesu. Díky všem sponzorům za krásné ceny do tomboly. Díky ženám za sladké a slané pečivo na stoly a díky vám, kteří jste se přišli pobavit a setkat se svými známými. Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať.

·       Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za naše rodiny v úterý v 18 hod. do kaple sv. Martina