Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 19. 1. do 26. 1. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 19. 1. do 26. 1. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.1.

2. neděle v mezidobí

9.30

Za zastupitele obce Třebětice
a jejich rodiny

Po

20.1.

Sv. Fabiána, papeže
a mučedníka

17.00

 

Út

21.1.

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice

-

 

St

22.1.

v. Vincenc, jáhna
a mučedníka

-

 

Čt

23.1.

 

-

 

24.1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

-

 

So

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

-

 

Ne

26.1.

3. neděle v mezidobí

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·       Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·       24. ledna v pátek po večerní mši svaté ve farním kostele jste srdečně zváni nejen mladí, ale všichni, kdo máte čas a chuť na VEČER CHVAL.

·       V sobotu 25. ledna se bude konat na zámku v Holešově farní ples. Vstupenky jsou v předprodeji ve farní kanceláři nebo pak na místě samém. Cena vstupenky (včetně místenky) je 250 Kč. Dary do tomboly přijímáme na faře. Předem Vám děkujeme za Vaši štědrost. Prosíme naše šikovné hospodyňky o napečení slaných tyčinek, které bychom letos dali na stoly. Děkujeme