Pořad bohoslužeb v Rymicích od 19. 1. do 26. 1. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 19. 1. do 26. 1. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.1.

2. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

20.1.

Sv. Fabiána, papeže
a mučedníka

-

 

Út

21.1.

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice

-

 

St

22.1.

v. Vincenc, jáhna
a mučedníka

17.00

Za Josefa a Irenu Vajdovy
a rodinu Bílkovu

Čt

23.1.

 

-

 

24.1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

-

 

So

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

-

 

Ne

26.1.

3. neděle v mezidobí

8.00

Za + Antonína Sivka
a duše v očistci

·       Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·       24. ledna v pátek po večerní mši svaté ve farním kostele jste srdečně zváni nejen mladí, ale všichni, kdo máte čas a chuť na VEČER CHVAL.

·       V sobotu 25. ledna se bude konat na zámku v Holešově farní ples. Vstupenky jsou v předprodeji ve farní kanceláři nebo pak na místě samém. Cena vstupenky (včetně místenky) je 250 Kč. Dary do tomboly přijímáme na faře. Předem Vám děkujeme za Vaši štědrost. Prosíme naše šikovné hospodyňky o napečení slaných tyčinek, které bychom letos dali na stoly. Děkujeme