Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 19. 1. do 26. 1. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 19. 1. do 26. 1. 2020

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

19.1.

2. neděle v mezidobí

11.00

Za + Josefa a Vojtěcha Petříkovy a živou rodinu

Po

20.1.

Sv. Fabiána, papeže
a mučedníka

-

 

Út

21.1.

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice

-

 

St

22.1.

v. Vincenc, jáhna
a mučedníka

-

 

Čt

23.1.

 

17.00

Za živou a + rodinu Kalivodovu, Kašpárkovu, Foukalovu a za duše v očistci

24.1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

-

 

So

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

-

 

Ne

26.1.

3. neděle v mezidobí

11.00

Za + rodinu Zakopalovu a Vaňharovu

·       Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·       24. ledna v pátek po večerní mši svaté ve farním kostele jste srdečně zváni nejen mladí, ale všichni, kdo máte čas a chuť na VEČER CHVAL.

·       V sobotu 25. ledna se bude konat na zámku v Holešově farní ples. Vstupenky jsou v předprodeji ve farní kanceláři nebo pak na místě samém. Cena vstupenky (včetně místenky) je 250 Kč. Dary do tomboly přijímáme na faře. Předem Vám děkujeme za Vaši štědrost. Prosíme naše šikovné hospodyňky o napečení slaných tyčinek, které bychom letos dali na stoly. Děkujeme