Pořad bohoslužeb v Holešově od 19. 1. do 26. 1. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 1. do 26. 1. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.1.

2. neděle v mezidobí

7.00

Za + Miloslava Navrátila a živou rodinu

8.00

Na poděkování za 37 let manželského života
a za živou rodinu

9.30

Na poděkování za 75 let života

18.00

Na poděkování za dar života

Po

20.1.

Sv. Fabiána, papeže
a mučedníka

18.00

Za + Blanku Hudcovou a duše v očistci

Út

21.1.

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice

6.30

 Na poděkování za Boží pomoc a ochranu s prosbou o dar zdraví

St

22.1.

v. Vincenc, jáhna
a mučedníka

18.00

Na poděkování za dar manželství, obdržené milostí
a dary, požehnání a ochranu pro rodinu

Čt

23.1.

 

7.30

 Za dar zdraví pro nemocného manžela

24.1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

7.30

 Za živou a + rodinu Janulíkovu, dožitých 80 let, za rodinu Trčkovu, Michalicovu a duše v očistci

18.00

Za + manžela, tatínka a živou rodinu

So

25.1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

7.30

 Za živou a + rodinu Krčmařovu a příbuzné

Ne

26.1.

3. neděle v mezidobí

7.00

Za + Jaroslava Kubu a + rodinu

8.00

Za + Stanislava Křižka, bratry Josefa, Emila a rodiče, tetu Anežku a rodinu

9.30

Na poděkování za přijaté milostí s prosbou o dar zdraví a ochranu pro rodinu

18.00

 

·      Velké Pán Bůh zaplať a díky všem, kteří připravili a uskutečnili farní zabijačku. Díky mužům za špinavou práci u prasete a ženám v kuchyni za vepřové dobroty.  Díky ženám za pečené tvarohové a jiné sladké dobroty a mužům za trnkové a jiné destiláty. A v neposlední řadě díky vám všem, kteří jste došli a vytvořili neopakovatelnou zabijačkovou atmosféru, kde jsme se všichni dobře bavili a cítili.

·      Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·      24. ledna v pátek po večerní mši svaté ve farním kostele jste srdečně zváni nejen mladí, ale všichni, kdo máte čas a chuť na VEČER CHVAL.

·      V sobotu 25. ledna se bude konat na zámku v Holešově farní ples. Vstupenky jsou v předprodeji ve farní kanceláři nebo pak na místě samém. Cena vstupenky (včetně místenky) je 250 Kč. Dary do tomboly přijímáme na faře. Předem Vám děkujeme za Vaši štědrost. Prosíme naše šikovné hospodyňky o napečení slaných tyčinek, které bychom letos dali na stoly. Děkujeme