dotace Města Holešov

Děkujeme Městu Holešov za podporu naší činnosti v roce 2019 částkou 30.000,- Kč z Fondu kultury, sportu a vzdělávání, kterou jsme využili na nákup nových knih do farní knihovny a na podporu Centra pro rodinu a provozní náklady domu U sv. Martina.