Pořad bohoslužeb v Rymicích od 12. 1. do 19. 1. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 12. 1. do 19. 1. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.1.

svátek Křtu Páně

8.00

Za Jindřišku a Ignáce Markovy

Po

13.1.

 

-

 

Út

14.1.

 

-

 

St

15.1.

 

17.00

 

Čt

16.1.

 

-

 

17.1.

památka sv. Antonína, opata

-

 

So

18.1.

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

-

 

Ne

19.1.

2. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·       Ve čtvrtek v 17 hod. se ve studovně Městské knihovny v Holešově koná přednáška „Život Jana Sarkandera a jeho kanonizační proces“. Přednáší historik Mgr. Tomáš Parma, Ph.D., vědecký pracovník Cyrilometodějské teologické fakulty Olomouc. Srdečně Vás zveme!

·       V pátek se bude konat novéna ke sv. Janu Sarkanderovi. Modlitba růžence začne v 17 hod. Mši svatou v 17.30 hod. bude sloužit P. Adam Rucki.

·       V sobotu se koná farní zabíjačka U sv. Martina. Začínat budeme v 7 hod. Prosíme ochotné muže i ženy o pomoc při průběhu zabíjačky i s úklidem po ní. Domů si můžete odnést prejty nebo polévku, přineste si vlastní nádoby. Budeme také rádi za pečené dobroty, zvláště tvarohové a také za tekutiny, zvláště trnkové.

·       Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·       V sobotu 25. ledna se bude konat na zámku v Holešově farní ples. Vstupenky jsou v předprodeji ve farní kanceláři nebo pak na místě samém. Cena vstupenky (včetně místenky) je 250 Kč. Dary do tomboly přijímáme na faře. Předem Vám děkujeme za Vaši štědrost. Prosíme naše šikovné hospodyňky o napečení slaných tyčinek, které bychom letos dali na stoly. Děkujeme