Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 2. 8. do 9. 8. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 2. 8. do 9. 8. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

2.8.

18. neděle v mezidobí

9.30

Za + Anežku Gájovou, manžela a syna Josefa

Po

3.8.

 

17.00

Za nemocné

Út

4.8.

památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

-

-

St

5.8.

 

-

-

Čt

6.8.

svátek Proměnění Páně

15.00

Zádušní mše svatá
za Marii Chytilovou

7.8.

První pátek v měsíci

-

-

So

8.8.

památka sv. Dominika, kněze

-

-

Ne

9.8.

19. neděle v mezidobí

9.30

Za rodinu Ševců a duše v očistci

·          Dnes odpoledne oslavíme cyklovýletem den otců, který se kvůli špatnému počasí nemohl uskutečnit v měsíci červnu. Sraz účastníků ve 14.00 hodin u kostela v Holešově. Předpokládaný návrat v 15.30 hod. na farní zahradu, kde nás přivítají maminky i s malým občerstvením.

·          Zítra navštívíme nemocné.

·          V pondělí bude od 16 hod. adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.