Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 29. 3. do 5. 4. 2020

V tomto týdnu mše svaté v Zahnašovicích slouženy nebudou.

Váš úmysl bude odsloužen kněžími v Holešově.

Pamatujeme na všechny farníky v modlitbě.