Pořad bohoslužeb v Holešově od 5. 4. do 13. 4. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 4. do 13. 4. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.4.

Květná neděle

8.00

Za + Naďu Fridrichovou a živou rodinu

Za + Svatopluka Chytila, rodiče a sourozence

9.30

Za + Annu Zimčíkovou, rodinu Marušákovu, Juřenčákovu a živou rodinu Marušákovu

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

Po

6.4.

 

18.00

Za + rodiče, bratra, jeho manželku a živou rodinu

Út

7.4.

 

6.30

Za nemocné

St

8.4.

 

18.00

Za bratra Aleše a celou rodinu

Za Vladimíra Skutku a dvoje rodiče

Čt

9.4.

Zelený čtvrtek

18.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Za posvěcení kněží a duchovní povolání

10.4.

Velký pátek

-

-

So

11.4.

Bílá sobota

20.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží pomoc a požehnání v rodinách dětí

Za živou a + rodinu Galasovskou

Ne

13.4.

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

9.30

Za živé a + občany a mládež z Přílep, padlé vojíny z obou světových válek a duše v očistci

Za Oldřišku a Oldřicha Syřenovy, syny Josefa a Pavla, zetě Jiřího a živou rodinu

Po

14.4.

 

9.30

Za živou a + rodinu Dujkovu, Vyvlečkovu a duše v očistci s poděkováním Pánu Ježíši za lásku k nám

Za Annu Volfovou, manžela, živou a + rodinu

 

·        Z důvodu nouzového stavu budou bohoslužby ve Svatém týdnu slaveny soukromě našimi duchovními bez účasti lidu ve výše uvedeném čase. Do těchto bohoslužeb jsou přidány úmysly z Rymic (značené modře) a úmysly z Třebětic (značené zeleně). Přenos veškerých obřadů z našeho kostela můžete sledovat online na stránkách farnosti www.faraholesov.tk

·        Obřady Velkého pátku začnou ve 14.30 hod.

Svaté přijímání můžete přijmout v neděli 5. 4. od 10.30 do 11 hod. a od 15.30 do 17 hod. V tuto dobu je možné domluvit si také svátost smíření.

Svátost smíření můžete přijmout také v pondělí a v úterý od 7 do 9 hod. nebo od 16 do 18 hod.

Dodržujte prosím dostatečné rozestupy a další hygienická nařízení.