Pořad bohoslužeb v Holešově od 27. 9. do 4. 10. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 27. 9. do 4. 10. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

27.9.

26. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Machálkovu, Bořutovu a Ulrychovu

8.00

Za + Aničku Skálovou, Helenu Pudichovou a duše v očistci

9.30

Za + Františka Pálku, rodiče a živou rodinu

18.00

Za + Jiřího Matochu, rodiče, živou a + rodinu

Po

28.9.

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

17.00

Za starosty a zastupitele města a obcí Mikroregionu Holešovsko

Út

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

6.30

 

St

30.9.

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

18.00

Na poděkování za 30 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

Čt

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

2.10.

památka svatých andělů strážných

7.30

Za + Marii a Františka Peškovy a duše v očistci

18.00

Za + Anežku a Františka Navrátilovy a Boženu Nedbalovou

So

3.10.

 

7.30

Za živou a + rodinu, dar draví a Boží požehnání

Ne

4.10.

27. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Němcovu a duše v očistci

8.00

Za + rodiče Vaňharovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Josefa a Boženu a živou rodinu

11.00

VŠETULY – Za Boží požehnání pro občany Všetul s prosbou o Boží milosrdenství pro zesnulé

18.00

Za + Františka Šálka, manželku, děti a duše v očistci

·           Ve čtvrtek bude latinská mše svatá ve farním kostele.

·           V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·           V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a Přílepích.

·           Zájemci o přípravu na svátost biřmování (případně křest nebo sv. přijímání), hlaste se prosím do konce září u otce děkana.

·           Otec arcibiskup v měsíci říjnu zrušil děkanátní poutě do Olomouce, proto se pouť 10. 10. neuskuteční. Vyzývá nás k modlitbě za duchovní povolání.

·           V neděli 11. října máme v plánu oslavit 400. výročí mučednické smrti našeho faráře sv. Jana Sarkandra. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo. Odpoledne v 15 hod. ve farním kostele zahrají naši divadelníci divadlo o sv. Janu Sarkanderovi.