Pořad bohoslužeb v Holešově od 24. 5. do 31. 5. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 24. 5. do 31. 5. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.5.

7. neděle velikonoční

7.00

Za + Pavla Sedlaříka, živo rodinu a duše v očistci

8.00

Za + Josefa Křížka, bratry Stanislava a Emila, rodiče a živou rodinu

9.30

Za Lenku, Evu, Václava, Dominika a jejich rodiny

18.00

Za živou a + rodinu Fuksovu, Tichákovu a duše v očistci

Po

25.5.

 

18.00

Za + Rostislava a Zdenu Jurčíkovy a Ladislava Krejčího

Út

26.5.

památka sv. Filipa Neriho, kněze

6.30

Za + manžele Františka a Zuzanu Bartoškovy

St

27.5.

 

18.00

Za + rodiče Sedláčkovy, manžela a živou rodinu

Čt

28.5.

 

7.30

Za uzdravení manželů Šopíkových, + rodiče z obou stran, za odvrácení všeho zlého a pomoc Boží, za kněze P. Veselého

29.5.

 

7.30

Za + rodiče Paštěkovy a duše v očistci

18.00

Na úmysl dárce

So

30.5.

památka sv. Zdislavy

7.30

Za + rodiče Horákovy, Zapletalovy, Jaroslava, Ludmilu, Marii, Antonína, Zdeňka a živou rodinu

Ne

31.5.

slavnost Seslání Ducha Svatého

7.00

Za + manžele Konečné a dva syny

8.00

Za + rodiče Pálkovy, bratra Františka, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

18.00

Za + Boženu Šestákovou, živou a + rodinu a duše v očistci

·        Dnes je sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

·        Od pondělí se zvyšuje při bohoslužbách počet osob na 300 při dodržování rozestupů 2 metry a používání desinfekce rukou. Všechny mše budou stále slouženy ve farním kostele.

·        Každý den v 17.30 hod. se ve farním kostele konají májové pobožnosti.

·        V sobotu 30.5. proběhne na náměstí kácení máje. Od 14:00 je připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. K poslechu budou hrát Hulíňané. Na všechny se těší pořadatelé.

·        Příští neděli požehnáme při bohoslužbách nastávajícím rodičům.

·        Centrum pro rodinu pořádá v době od 27. do 31. července pro děti od 4 do 9 let „Prázdniny s Večerníčkem“. Podrobnosti najdete na plakátku nebo webových stránkách farnosti.