Pořad bohoslužeb v Holešově od 16. 2. do 23. 2. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 16. 2. do 23. 2. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

16.2.

6. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Sovadinovy, živou a + rodinu

8.00

Za + rodinu Jasenských

9.30

Za + Jindřicha Mikla, živou a + rodinu Miklovu a duše v očistci

18.00

Za maminku, obě rodiny a duše v očistci

Po

17.2.

 

17.30

Za kněze, kněžská a řeholní povolání a duchovní obrodu Moravy na přímluvu sv. Jana Sarkandera

Út

18.2.

 

6.30

 

St

19.2.

 

18.00

Za + Andělku a Josefa Trchalíkovy

Čt

20.2.

 

7.30

 

21.2.

 

7.30

Za + rodinu Hrobařovu a Škrabalovu

18.00

Za + Miroslavu a Stanislava Miklíkovy a živou rodinu

So

22.2.

svátek Stolce sv. Petra, apoštola

7.30

Za + Jarmilu Vajdovou a duše v očistci

Ne

23.2.

7. neděle v mezidobí

7.00

Za + Bohumilu a Cyrila Dolákovy a + rodiče Růženu a Ignáce

8.00

Za + bratra Zdenka, rodiče a prarodiče z obou stran a duše v očistci

9.30

Za + Aloisii Šoustalovou, manžela a živou rodinu

18.00

Za + Marii a Ladislava Vyňuchalovy a živou rodinu

·       Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·       Centrum pro rodinu zve manželské páry i jednotlivce na přednášku P. Petra Bulvase na téma „Budování manželství“. Přednáška se uskuteční dnes v 15 hod. v sále domu U sv. Martina v Holešově. Po dobu přednášky nabízíme pro zúčastněné hlídání dětí.

·       Zítra se bude konat další část novény ke sv. Janu Sarkanderovi s P. Jiřím Obručou ze Sv. Hostýna. V 17 hod. bude modlitba růžence, v 17.30 hod. začíná mše svatá.

·       Příští neděli bude sbírka na Haléř sv. Petra.

·       O víkendu od 28. února do 1. března se bude v naší farnosti konat postní duchovní obnova, kterou povede P. Pavel Ambros. Podrobnosti najdete na plakátku.

·       V sakristii je připraven rozpis pobožností křížové cesty, prosíme společenství, aby si zapsali termín, kdy povedou tuto pobožnost.